Đang tải...

Sản Phẩm

Image

Forex

Forex hay Ngoại hối là một thị trường toàn cầu, nơi các loại tiền tệ trên thế giới giao dịch bằng cách cho phép trao đổi các loại tiền tệ. Forex được giao dịch trên thị trường ngoại hối, mở cửa để mua và bán tiền tệ 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần và được sử dụng bởi các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty đầu tư, quỹ đầu cơ và thương nhân bán lẻ. Giao dịch với FxMills và tận dụng các cơ hội giao dịch toàn cầu bằng hơn 40 loại tiền tệ trong khi bạn được hưởng lợi từ:

  • Spreads cực kỳ thấp.
  • Thực hiện giao dịch siêu nhanh và đáng tin cậy.
  • Nền tảng giao dịch tiền tệ mạnh mẽ, được xây dựng có mục đích.

Tham gia ngay