Đang tải...

Sản Phẩm

Image

Chỉ số

Chỉ số là phép đo hiệu suất giá của một nhóm cổ phiếu từ một sàn giao dịch. Ví dụ, FTSE 100 theo dõi 100 công ty lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán London. Các chỉ số giao dịch cho phép bạn tiếp xúc với toàn bộ nền kinh tế hoặc lĩnh vực cùng một lúc, trong khi chỉ phải mở một vị trí duy nhất.

Bạn có thể suy đoán về giá của các Chỉ số tăng hoặc giảm mà không cần nắm quyền sở hữu tài sản cơ bản với CFD. Các chỉ số là một thị trường có tính thanh khoản cao để giao dịch và với nhiều giờ giao dịch hơn hầu hết các thị trường khác, bạn có thể tiếp xúc lâu hơn với các cơ hội tiềm năng. Bắt đầu các chỉ số giao dịch ngay hôm nay với FxMills..

Tham gia ngay